CO JE GADŽUJEM.SK

 

No, tak vám povim ľudze mojo… Raz sme sebe čuli nejakého hranatoho hutorec do telky, že na totym vychodze vraj nič neni. Ta sme še kus toto...no...na..jedovali, bo my sebe myšlime, že vychod je vof calom švece jeden veľký original. A k tomu calému patri i originalne vychodňarske gadžovanie, ňe? Ta sme sebe vydumali východňarsky „brend” (Ňemyľ šebe s brendy). Ale potom sme sebe dumali, že však to cale Slovensko jeden veľký original, lebo teľo nareči, keľo na totim našim malym Slovensku mame, sebe nema ani galaxia planetoch. Taže rozhodli sme še, že Vam tu budzeme ponukac skvosty našoho ľúdového gadžovania križom krážom cez cale Slovensko, naj sebe pogadžujece i bez slov.adžujece i bez slov.